El laboratori és la secció acadèmica del think tank dedicada a l'anàlisi dels canvis socials, econòmics i tecnològics; l'avaluació de polítiques públiques i l'elaboració de propostes basades en l'evidència.

Informe sobre el finançament universitari. Universitat gratuïta: subvencionant als rics?

15/10/2019

Per Lluc Puig, Martí Jiménez i Roger Medina La gratuïtat (o semi-gratuïtat) de l’educació superior a Catalunya és una mesura fonamentalment regressiva, perjudica a les famílies amb menys ingressos de la societat, no aborda els problemes d’equitat i genera incentius perversos en matèria d’externalitats negatives i sobrequalificació. Actualment els estudiants de grau han de cobrir el preu de la matrícula i les taxes universitàries en estudis de grau i màster públic, el que representa entre un 15% i un 25% del cost dels estudis. Per tant, els estudiants universitaris estan lluny de pagar la totalitat del cost de la seva formació. Els preus per crèdit a les universitats catalanes adaptat a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) depenen del coeficient d’estructura docent del grau: 25,27 € / crèdit per al coeficient A, 35,77 € / crèdit si és B i 39,55 € / crèdit si és C. En resum, el preu d’un […]

Informe conclusiones Policy Lab – New Destinations Summit

15/09/2019

Introducción   En el contexto del New Destinations Summit, celebrado el 9 de mayo en Igualada, desde el Instituto Sociedad Global colaboramos con el Ayuntamiento de Igualada y Airbnb en la organización del Policy Lab sobre nuevas destinaciones turísticas en la era digital. Los objetivos del Policy Lab eran los siguientes: Identificar los retos y oportunidades de la digitalización y la consolidación del modelo de economía colaborativa desde el punto de vista de la regulación económica eficiente. Describir el contexto del turismo compartido en Cataluña, comparándolo con nuestros entornos más inmediatos. Establecer las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que plantea la creación y promoción de nuevos destinos turísticos desde el punto de vista de los diversos actores implicados: plataformas, usuarios, prosumidores, administraciones, reguladores, vecinos, comercios, etc. Definir una serie de recomendaciones y buenas prácticas para garantizar un encaje eficiente y equitativo del turismo compartido en el conjunto de la economía. […]

Informe sobre els Efectes de la Regulació Contractual en el Mercat de l’Habitatge de Lloguer

01/09/2019

Per Pol Borrellas   Síntesi   La regulació contractual en el mercat de l’habitatge de lloguer provoca: Reducció de l’oferta. Pressió alcista als preus. Discriminació dels llogaters de renda baixa. Empobriment del manteniment dels immobles. Disminució de la mobilitat laboral. Distribució ineficient dels recursos. Les causes d’aquests efectes perniciosos són: La impossibilitat d’alinear de forma eficient els interessos i les necessitats específiques de les parts. L’agreujament del problema de selecció adversa: I. S’augmenta la dificultat dels arrendadors per a diferenciar entre arrendataris bons i problemàtics i protegir-se dels possibles comportaments oportunístics a través de diferents clàusules contractuals, com la duració, la fiança i el preu. II. S’allarga el procés de rescissió del contracte i de recuperació de l’immoble en cas d’incompliment dels termes. La restricció de l’actualització del preu per a adaptar-lo al de mercat durant el transcurs del contracte. Aquests fenòmens generen un augment del risc i els costos […]

Vehicles de mobilitat personal d’estacionament lliure a Barcelona. Una regulació adaptada als nous temps.

02/03/2019

Per Oriol de Marcos   Introducció Els Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) dockless o d’estacionament lliure al carrer, també anomenats vehicles compartits, s’han popularitzat a les grans ciutats del món durant els últims dos anys, ja que els serveis d’aquests vehicles ofereixen flexibilitat als usuaris a l’hora de desplaçar-se en zones urbanes. Per iniciar un trajecte l’usuari només ha d’activar el vehicle amb el telèfon mòbil, i en arribar a la destinació pot aparcar-lo al carrer de destí. Aquest model de lloguer de vehicles, sigui de patinets elèctrics, bicicletes o motocicletes, ha comportat diferents reaccions polítiques i regulatòries. A causa de la naturalesa urbana del servei, aquestes reaccions han estat impulsades per governs municipals. En els propers paràgrafs es tractaran primer algunes dades rellevants per entendre el fenomen dels vehicles compartits i les respostes regulatòries de les ciutats del món fent especial èmfasi a la de l’Ajuntament de Barcelona. Seguidament, […]

Europa a l’eterna recerca de seguretat energètica: El fracàs de la gran estratègia europea del gas

14/01/2019

Per Xavier Quer*  Aquest informe és una crònica i anàlisi de l’evolució dels dos grans projectes gasístics “Nabucco” i “TANAP”. El present treball se centra en el paper dels interessos geoestratègics dels actors involucrats en el proveïment de gas a Europa, examinant de quina manera l’asimetria entre el poder d’aquests ha propiciat un desenllaç molt allunyat de les pretensions europees. Afirmar que els països de la Unió Europea depenen de les importacions per cobrir la seva demanda energètica és, en relació al gas, cert en un 70%. Les dades d’Eurostat del 2016 confirmen que, si bé holandesos i britànics gaudeixen de subministrament propi i es poden permetre exportar l’excedent a països veïns, el 70% del gas consumit a les llars europees procedeix de països tercers a la UE (Eurostat, 2016). L’alta conflictivitat a l’Est d’Europa i al Magrib els darrers anys ha fet que alguns països europeus, entre ells Espanya, […]

Reivindicar Lluc Beltran

02/01/2019

Per Alexander Golovín   La construcció d’un moviment intel·lectual capaç d’imaginar un projecte de país, de projectar-se en el futur per repensar-lo i millorar-lo, necessita abans de res, entendre la seva tradició de pensament, la seva història. En aquest sentit, una de les mancances que segueix arrossegant Catalunya des de fa dècades, com a mínim per a esdevenir un “país normal”, és la reivindicació de la tradició liberal. Existeixen personalitats catalanes de gran prestigi i polítics catalans que s’han definit com a liberals, però sempre amb la boca petita i procurant que la gent no en reconegués el terme, que semblava ser pecat. Tot i aquestes ànimes lliures que s’han definit com a defensors de la llibertat dels 360 graus, en algun moment o altre, Catalunya recentment no ha gaudit d’un moviment polític o intel·lectual liberal. Analitzar les causes —i possiblement les conseqüències— d’aquest fet minoritari a Europa, que ens […]

Institucions inclusives i desenvolupament econòmic

20/12/2018

Informe “Institucions inclusives i desenvolupament econòmic”, publicat a la Nota d’Economia del Departament de Vicepresidència, Economia i Hisenda de la Generalitat núm. 104 “Potencialitats de l’economia catalana”. Autors: Roger Medina. Investigador titular de CCL Martí Jiménez. Cap de Recerca de CCL Elisenda Lamana. Economista per la UPF i la London School of Economics.

Blockchain: la fi dels intermediaris?

15/11/2018

Introducció al blockchain   L’expresident del partit liberal belga Young-VLD, Maurits Vande Reyde, va predir que la tecnologia blockchain esdevindria un dels temes centrals en el debat públic el 2018. Probablement es va avançar uns quants anys, però la seva visió és oportuna: blockchain com a tecnologia i com a filosofia pot acabar desencadenant la desaparició dels intermediaris econòmics en un temps prudencial. La tecnologia blockchain (cadena de blocs) funciona d’una manera similar a la dels llibres de comptabilitat, amb la diferència que accepta els registres d’una infinitat de participants i que aquests són oberts i accessibles per a tothom. Per a la modificació dels registres és necessari el consens entre el grup d’usuaris, maximitzant, d’aquesta manera, la seguretat de les transacció i evitant la necessitat d’una autoritat central dedicada a aprovar-les. Blockchain és, en resum, un sistema que permet registrar transaccions de manera descentralitzada. Cal entendre, en primer lloc, […]

La ruta de la seda xinesa: noves regles del joc en el comerç internacional?

24/09/2018

Per Nadia Kovaleva* Aquest informe és una revisió de l’estat de la iniciativa xinesa “One Belt One Road” (Un Cinturó Una Via) i el seu impacte sobre el territori, especialment, a l’Àsia Central, una de les àrees nuclears del projecte. El present treball se centra en els reptes als quals ha de fer front la iniciativa, com el de les infraestructures i el dèficit de seguretat, examinant quines són les qüestions essencials per a la seva implantació. La iniciativa One Belt One Road (一带一路, yidai yilu, a partir d’ara OBOR) va ser anunciada pel president xinès Xi Jinping el setembre 2013 a la Universitat de Nazarbayev de Kazakhstan. El seu objectiu és crear una xarxa de carreteres i vies de tren, rutes marítimes, oleoductes i gasoductes per Europa, Àfrica i Àsia, que connectarà diferents punts del món amb la Xina, suplint la manca de matèries primeres i recursos energètics del país. […]

Hive Mind: How Your Nation’s IQ Matters So Much More Than Your Own. Interview with Garett Jones

09/09/2018

Outside of a few countries with abundant natural resources, the most important productive asset in each nation is the human mind. Economist Garett Jones explores the role of national IQ in fostering economic prosperity and institutional quality. We recently had the chance to sat down with him in Barcelona to discuss how exactly a country’s cognitive firepower translates into a more competitive economy and what we can do about it, if anything. In his book Hive Mind, Jones argues that while standardized tests can’t tell us everything about how productive our mind is, they do reveal quite a lot about a country’s overall performance. The cognitive skills that these scores roughly index predict financial prudence, social cohesion and political integrity, all significant components to a nation’s overall prosperity. Garett Jones is a senior scholar and BB&T Professor for the Study of Capitalism at The Mercatus Center, and associate professor of […]

El nostre sector cultural. Reptes, oportunitats i alternatives

16/07/2018

Autor: Alexander Golovin   La cultura catalana té dos grans reptes a encarar durant els propers anys: la consolidació dins el nostre entorn més proper i la seva inclusió en els circuits culturals mundials. Perquè Catalunya pugui exportar els seus artistes al món i arreli bé a casa nostra necessita que la seva indústria cultural  sigui forta i tingui capacitat per resistir les adversitats que es pugui trobar en el camí. I la  manera d’aconseguir-ho no és altra que acabar amb la dependència que té de l’administració pública. En moments com els actuals, de certa convulsió a les institucions del nostre país, aquesta necessitat és fàcilment constatable. Els països que no viuen dels èxits del passat i, que per contra, innoven, exporten i creen producte cultural són conscients que regar amb subvencions el sector en limita la captació i retenció del talent, i per tant aposten pel lideratge del sector […]

Declaració del Dia de L’Alliberament Fiscal

03/07/2018

Declaració del Dia de l’Alliberament Fiscal La declaració d’independència dels Estats Units, signada el 1776 per Thomas Jefferson, proclamava que els homes i les dones tenim el dret inalienable a la vida, la llibertat, la propietat privada i la cerca de la pròpia felicitat. Els fundadors dels Estats Units rebutjaven, així, pagar a la colònia britànica pel consum del te i iniciaven un llarg període sense impostos, exceptuant els especials sobre el tabac i l’alcohol, així com alguns aranzels. Des d’aleshores, la societat i l’economia nord-americanes, així com el seu sistema fiscal, han evolucionat considerablement, de tal manera que avui, de mitjana, un ciutadà dels Estats Units paga en impostos el 30% de la seva renda. L’anomenat Dia de l’Alliberament Fiscal (Tax Freedom Day) és el 19 d’abril. A Catalunya el Dia de l’Alliberament Fiscal se situaria gairebé tres mesos després, el 6 de juliol. Això implica que un treballador […]

Un nou mercat de treball

27/06/2018

Mercat laboral: trets distintius i bon funcionament El mercat laboral és un mercat amb particularitats concretes, però que pot ser analitzat en base a definicions que també són d’aplicació en altres mercats. En primer lloc, trobem individus que ofereixen i individus que demanden, com en d’altres mercats. Empreses que demanden treballadors i treballadors que ofereixen el seus serveis. A més, existeix un preu, en aquest cas en forma de salari. El laboral, igual que d’altres mercats, pot patir errades de mercat, com les ineficiències derivades d’un mal sistema d’intermediació i coordinació que, com ha demostrat l’economia de la informació, poden provocar una mala assignació entre la formació del treballador i el lloc de feina, l’anomenada sobre-qualificació. D’altra banda, el fet que el bé que s’intercanvia sigui el treball humà fa que aquest mercat tingui una sèrie de particularitats. Davant d’un shock econòmic  el treballador pot perdre el seu lloc de […]

Barcelona, aixequem capital! Conclusions del sopar amb Anna Gener

22/05/2018

Autora: Meritxell Camp   L’estat del sector immobiliari català A l’hora d’avaluar la salut de l’economia del nostre país ho podem fer a través dels fonamentals macro del mercat immobiliari, observant la contractació de metres quadrats logístics, que creix a ritmes del 50% anual, i d’oficines, amb un creixement del 30%. Tenint en compte que aquests dos paràmetres constitueixen un bon proxy del PIB, és possible afirmar que l’economia catalana creix amb força. Resulta especialment interessant l’auge de la demanda de sòl logístic arran de l’impuls de l’e-commerce, un sector econòmic amb grans perspectives de creixement a casa nostra. El mercat logístic ha iniciat l’any a l’alça i el primer trimestre la contractació de naus i plataformes logístiques a Catalunya s’ha duplicat respecte al mateix trimestre de l’any anterior. El 2017 la província de Barcelona va aconseguir una contractació logística de 460.000 metres quadrats gràcies a la millora de la […]

L’economia circular. Una oportunitat liberal per liderar la transició sostenible

18/05/2018

Per Dr. Jordi Oliver i Solà* El model lineal de producció i consum – conegut popularment com a aquell “d’usar i llençar” – està basat en l’extracció de matèries primeres i el seu processat en béns de consum que, tard o d’hora, acaben esdevenint residus. Aquest model està mostrant senyals d’esgotament i té importants limitacions, tant a l’entrada com a la sortida del procés, que en comprometen la viabilitat futura. D’una banda, la tendència a l’alça i la volatilitat dels preus de les matèries primeres posen en risc la base material a partir de la qual produir nous béns; i d’altra banda, la generació de residus sòlids, aigües residuals i emissions de gasos amb efecte d’hivernacle amenacen les condicions d’habitabilitat del planeta. En contraposició amb el model lineal, l’economia circular té com a objectiu principal preservar durant el major temps possible el valor dels productes, components i materials dins de […]

La revolució liberal de Nova Zelanda

12/05/2018

Són nombrosos els països que sovint escoltem al debat públic com a possibles models interessants o referents en el disseny de polítiques econòmiques: La Dinamarca del Sud, Massachussets, Àustria… La setmana passada però, vam tenir la sort de rebre una classe magistral sobre un estat força desconegut i a les nostres veritables antípodes: Nova Zelanda. Aquesta illa oceànica no només és fascinant per la seva exuberància natural, els kiwis o la selecció de rugbi. També suposa un cas paradigmàtic del que suposa una profunda reforma liberal ben dissenyada i aplicada, que ha transformat Nova Zelanda en una les nacions més lliures del món. A continuació resumim algunes de les claus esmentades pel Director de Recerca del Institute of Economic Affairs i exlíder del partit liberal neozelandès Jamie Whyte. Si excloem Hong Kong i Singapur, Nova Zelanda compta amb l’economia més lliure de tot el planeta segons l’Índex de Llibertat Econòmica, […]

Les nostres recomanacions per Sant Jordi

22/04/2018

FILOSOFIA POLÍTICA 1.Sobre la llibertat Autor: John Stuart Mill Editorial: Edicions de la Ela Geminada Any de publicació: 1859 Darrera edició: 2017 «L’única part de la conducta de cadascú per la qual ell és responsable davant la societat, és la que fa referència als altres. En la part que li concerneix merament a ell, la seva independència és, de dret, absoluta. Sobre si mateix, sobre el seu propi cos i esperit, l’individu és sobirà.» Mill analitza el criteri a partir del qual es vinculen ètica, llibertat i felicitat. Sobre la llibertat és una vibrant defensa de la llibertat de pensament i expressió, una apassionada apologia de la tolerància i el respecte a les minories dissidents, una audaç reivindicació de l’espontaneïtat i la singularitat humana enfront de l’autoritat. Precedit per un inspirador pròleg de Ferran Sáez en la seva versió en llengua catalana, l’obra pertany a la breu galeria d’assajos polítics […]

Un nou marc tributari per a Catalunya

13/04/2018

Els principis rectors del sistema impositiu Els principis rectors del sistema impositiu configuren una materialització de les preferències polítiques dels ciutadans. Una vegada les preferències polítiques han decidit materialitzar-se en la creació d’un Estat del Benestar necessitem respondre dues preguntes. La primera pregunta és: “Quin és el nivell d’ingressos suficients per finançar l’Estat del Benestar que desitgem (o que ens podem permetre)?”. Una vegada haguem respost aquesta pregunta ens podrem plantejar una altra qüestió: “Quina la forma més eficient de recaptar aquest nivell d’ingressos?”. La primera qüestió té un enfocament de caràcter positiu —planteja una qüestió de la realitat econòmica— i ha de ser contestada per la societat en el seu conjunt. La segona qüestió és una pregunta amb caràcter normatiu: planteja quina és la manera òptima per fer-ho. Aquesta darrera pregunta la va intentar respondre qui fins a data d’avui segueix essent el referent internacional en matèria dels principis rectors […]

Privacitat de dades i desenvolupament tecnològic. Un binomi incert

09/04/2018

Autor: Guillem Palou Revisió: Albert Torelló Introducció El tractament de dades no és una activitat nova, però fins ara havia estat circumscrita a un sector reduït de la societat. Avui en dia, però, la captació de dades afecta, a gran escala, a tots els ciutadans, independentment de l’edat o el grup social: és el conegut big data. A la llum dels recents esdeveniments amb Facebook i Cambridge Analytica, queda palès que la informació personal té el potencial de canviar decisions individuals crítiques, com ara l’orientació al vot. Per aquest motiu, Europa ha modificat per primera vegada les regulacions específiques per al data governance des dels anys noranta. Entenem com a data governance la gestió de les dades que duu a terme qualsevol organització en aspectes com la usabilitat, consistència, integritat i seguretat. A partir d’ara, doncs, les institucions públiques assumeixen un rol especialment important, ja que seran les responsables de […]

Com les idees, i no el capital, canvien el món

06/04/2018

Durant les primeres dècades d’aquest segle XXI, la tasca de reescriure i revitalitzar el liberalisme sens dubte l’ha protagonitzat Deirdre McCloskey amb la seva trilogia “The Burgeouis Era” i l’èmfasi en el paper de les idees i, en particular, el diàleg entre les idees. McCloskey, la nostra convidada d’aquesta setmana, és Professora d’Economia, Història i Comunicació a la Universitat d’Illinois i una de les veus més preeminents del camp de la història econòmica i el pensament liberal contemporani. La seva obra introdueix un canvi de paradigma fonamental en la teoria ètica: els canvis al llarg de la història que han experimentat els mercats —una institució humana mil·lenària però només recentment liberalitzada fora del control de cabdills i buròcrates—, responen a canvis en el pensament de la societat. El liberalisme no només es fonamenta en els drets de propietat, el compliment dels contractes i el consentiment mutu. El món modern no […]

L’Agència Nacional d’Economia del Coneixement (ANEC). Un vehicle integral per a la innovació i transferència de tecnologia a Catalunya

25/03/2018

El passat 7 de març vam presentar l’Agència Nacional d’Economia del Coneixement (ANEC), un projecte experimental per provocar un canvi de model en la transferència de coneixement a Catalunya. La proposta ANEC està coordinada per Marc Ramis, CEO de Senolytic Therapeutics i Tech and Business Innovation; Raquel Egea, directora de Desenvolupament de Negoci i Innovació de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) i Martí Jiménez, vicepresident de Catalans Lliures i impulsor de diversos projectes d’emprenedoria científica. A l’acte de presentació també ens van acompanyar Pep Martorell, director associat del Barcelona Supercomputing Center i exdirector general de Recerca de la Generalitat i Jordi Naval, director d’estratègia de Biocat, cofundador d’Aelix Therapeutics i exdirector de la Fundació Bosch i Gimpera. El projecte cerca analitzar l’ecosistema innovador de Catalunya i plantejar  polítiques públiques que maximitzin l’impacte social i econòmic de la recerca generada al nostre país, a través del reforç i la integració […]

E-Residency: l’estat digital del futur?

26/02/2018

Per Aleix Ràmia   Els mecanismes de registre de persones físiques i jurídiques canvien enormement entre les múltiples legislacions estatals, però existeix un element comú a la gran majoria de països: requereixen que les persones físiques i jurídiques tinguin presència real dins les fronteres de l’estat en qüestió. Hi ha ben poques excepcions i una d’elles és Estònia, implementada fa uns anys. El sistema, anomenat e-Residency, és el primer gran projecte global de nacionalitat digital. Tot i aspirar a oferir un portafoli de serveis governamentals anàleg als que s’associen a la nacionalitat tradicional, de moment presenta dues grans àrees: la creació d’empreses sense presencia física al país i la gestió impositiva de les mateixes. Aquest projecte neix d’una aposta estratègica a mig termini per la transformació digital d’Estònia. Avui en dia el sector TIC representa el 7% del PIB del país i el 20% de les exportacions (considerant les vendes […]

Immigració i llibertat. Reflexions sobre la ponència de Chandran Kukathas

18/02/2018

La majoria dels arguments per limitar o restringir la llibertat de circulació pressuposen el dret de les institucions democràtiques nacionals a excloure a immigrants de les seves fronteres per defensar o protegir els seus valors. Tanmateix, un dels valors fonamentals, si no el que més, d’una societat democràtica i liberal moderna és la llibertat individual i, en aquest sentit, també la igualtat, perquè sense igualtat davant la llei, la llibertat és només un privilegi. Un principi nuclear d’una democràcia liberal occidental és per tant, la reivindicació de llibertat per a tothom, de la igualtat en llibertat.   La llibertat és el punt de partida de la teoria del Professor Chandran Kukathas, Catedràtic de Teoria Política i Cap del Departament de Ciències Polítiques de la London School of Economics and Political Sciences. Aquest pensador d’origen malaisi i una de les ments més prominents de la filosofia política liberal contemporània fou el […]

L’educació del segle XXI

17/02/2018

El món està canviant i amb ell l’educació. Al nostre país hi ha diversos projectes transformadors que estan reinventant la docència. El passat 6 de febrer al Palau Macaya de Barcelona vam celebrar la jornada “L’educació del segle XXI”. El panell va girar al voltant dels principals reptes, mancances i oportunitats del sistema educatiu català, la innovació pedagògica, l’impacte de la transformació digital i tecnològica, l’autonomia dels centres, la segregació escolar, la bretxa de gènere i els mecanismes d’assignació d’estudiants. Ismael Palacín, Director de la Fundació Jaume Bofill, va denunciar l’alta taxa d’abandonament escolar prematur com el repte més urgent i alarmant del sistema educatiu català. Va remarcar la necessitat d’enfortir la governança multinivell i apostar per la municipalització de l’educació per tal d’aplicar i avaluar plans locals contra aquest fenomen. El nivell d’educació de la població adulta és un dels determinants més clars dels resultats escolars i universalitzar l’accés […]

Un dataviz sobre el mercat de lloguer català

01/02/2018

 El mercat de lloguer català segueix la seva expansió incontrolada després del tercer trimestre de 2017 malgrat que en termes agregats el preu del lloguer ha baixat en el conjunt de Catalunya en aquest tercer trimestre de 2017, últim trimestre amb dades publicades.   Aquesta expansió dels preus a partir del primer trimestre de 2014 es deu essencialment a la reducció constant de la taxa d’atur i de la construcció d’habitatge, el que expulsa demanda del mercat de compravenda i el trasllada al mercat de lloguer. El següent gràfic mostra el volum trimestral dels contractes de lloguer per províncies: Com es pot veure, la província de Lleida és la que ha patit un increment més fort de la mida del mercat de lloguer a Catalunya. Tarragona no queda molt lluny i és que a ambdues províncies els efectes de la Gran Recessió foren molt profunds. Al contrari del que hom […]

Defensar la propietat per defensar la ‘classe treballadora’

05/01/2018

Introducció   La problemàtica de l’habitatge ha generat a Catalunya, de forma persistent, un dels moviments socials més actius de l’última dècada. Des de V de Vivienda fins al Sindicat de Llogaters, passant per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), la problemàtica habitacional ha tingut un paper central al debat polític català gràcies a la incidència pública d’aquests col·lectius. Una incidència que s’explica, en part, per les carències de l’acció de l’administració en els moments més àlgids de la crisi de les execucions hipotecàries. Però el moviment d’ocupacions il·legals recolzat per la PAH i altres grups com a solució extrema ha tingut efectes perniciosos sobre el mateix subjecte que han dit defensar: les persones que es troben als trams de renda més baixos pel que fa a renda disponible bruta. La generalització de les ocupacions il·legals d’habitatge quan el moviment de la PAH ha perdut força al carrer ha […]

Més i millor! Balanç del 2017

31/12/2017

S’acaba el desembre i és temps de fer balanç del primer any complet de vida del Col·lectiu Catalans Lliures. Durant el 2017, hem aconseguit reunir 65 socis, 700 signants i més de 5000 seguidors de 15 països del món. Hem publicat una trentena d’articles i informes, protagonitzat una cinquantena d’aparicions i entrevistes a premsa i mitjans de comunicació i organitzat un gran nombre de debats, taules rodones, sopars i conferències. En definitiva, el think tank ha superat amb escreix les expectatives i objectius definits, tot gràcies a la incansable feina d’un magnífic equip humà.  Podem afirmar que hem acomplert el nostre objectiu de consolidar-nos com un pol de pensament independent a Catalunya, treballant sobre tres pilar fonamentals: la generació de coneixement i debat a partir de l’evidència i les bones pràctiques internacionals, la divulgació de les idees de la llibertat i la influència en les institucions del nostre país. Hem situat sobre la taula qüestions com la regulació de la llar compartida i […]

Les ajudes… ens ajuden?

05/12/2017

Per Meritxell Camp Vocal de Catalans Lliures L’impacte de les polítiques familiars en la posició de la dona al mercat laboral Introducció   En general, entenem les polítiques familiars com aquelles mesures destinades a facilitar la conciliació laboral i familiar, que engloben des de les baixes per maternitat fins a les ajudes per a la cura dels fills, incloent les subvencions per a les guarderies, desgravacions fiscals, etc. No obstant això, és important destacar que no existeix una definició i una aproximació comunes en matèria de polítiques familiars entre els països avançats (Daly i Borrell-Porta, 2016). Aquest fet posa de relleu les múltiples motivacions que han inspirat als responsables polítics a l’hora de promoure aquest tipus d’ajudes: des de preservar el model tradicional de família (enfocament conservador) a incentivar la introducció de la dona al mercat de treball (enfocament econòmic) en els mateixos termes que els homes (enfocament igualitari). Malgrat […]

Un nou marc tributari per a la retenció i captació de talent tecnològic a Catalunya

12/11/2017

Introducció En els darrers anys Catalunya ha esdevingut un pol estratègic per a la creació d’empreses de base tecnològica. ACCIÓ –l’agència per a la competitivitat de l’empresa- ha identificat 1.200 startups catalanes que generen 11.700 llocs de treball i facturen de mitjana 1,2 milions d’euros. La qualitat de la recerca, la captació i retenció del talent científic, una situació geogràfica privilegiada i la disposició d’infraestructures tecnològiques avançades han permès que un gran nombre de companyies innovadores operin al nostre país. Tanmateix, un context d’inestabilitat política com el que s’està dibuixant aquests dies pot generar incertesa entre empresaris i inversors, especialment en sectors altament dependents de la IED (Inversió Estrangera Directa) com és el tecnològic. És per aquest motiu que des de Catalans Lliures ens proposem analitzar l’ecosistema innovador de Catalunya i plantejar  polítiques públiques que cerquin minimitzar la incertesa i superar un possible context advers en aquest sentit. La nostra […]