03/07/2019

Un curs ple d’èxits!

Per Institut Ostrom

Arriba l’estiu i és l’hora de valorar amb vosaltres el curs 2018-2019. En un context de degradació del discurs públic, en què impera el curt-terminisme i la futilesa, la tasca d’un think tank com el nostre esdevé més important que mai. CCL s’ha erigit com una via de participació i influència en el debat públic, un pont entre la societat civil, el món acadèmic i les institucions per unir esforços amb vista a contribuir al progrés de la societat. Podem afirmar amb orgull que hem acomplert el nostre objectiu de consolidar-nos com un pol de pensament independent a Catalunya, treballant sobre tres pilar fonamentals: la generació de coneixement i debat a partir de l’evidència i les bones pràctiques internacionals, la divulgació de les idees de la llibertat i la influència en les institucions del nostre país.

Aquest curs hem introduït propostes a través del nostre Institut Societat Global en debats cabdals com el del futur del treball, la renda bàsica o la seguretat energètica. Hem participat a la Nota d’Economia de la Generalitat amb un informe sobre la millora del disseny institucional i organitzat un Policy Lab sobre economia digital i turisme compartit amb més de quaranta experts a Igualada. Hem incidit de manera activa als comicis municipals de l’Ajuntament de Barcelona amb sopars amb els candidats i l’elaboració de propostes de polítiques públiques en matèria d’habitatge i promoció econòmica. Hem enriquit el debat públic a través de la publicació d’articles a premsa escrita sobre fiscalitat, habitatge, competència i innovació tecnològica entre d’altres, així com l’organització de conferències amb experts de renom internacional, com l’assessor del ministeri britànic d’innovació Stian Westlake o el professor de la GMU Bryan Caplan. Finalment, hem intensificat la nostra projecció internacional, participant al Europe Liberty Forum a Atenes, amb think tanks de més de quaranta països; la jornada Think Tank Essentials a Belgrad organitzada per l’Atlas Network i la Convenció Liberal de Madrid.

Som molt conscients que la nostra força i dinamisme són fruït de la vitalitat del centenar de socis i mecenes que la conformen. Junts, ens proposem seguir creixent amb la mateixa força, buscant noves aliances i eixamplant la nostra capacitat d’impacte social. I per fer-ho, comptem amb el vostre suport material i moral. Perquè és essencial una societat civil dinàmica i activa per millorar les institucions i polítiques del nostre país. Perquè és només en un marc de reflexió, tolerància i pluralisme on emergiran els poders creatius d’una civilització rica. Perquè volem seguir gaudint i treballant junts per una societat oberta i pròspera de ciutadans lliures. Amb tu.