Política de privacitat

L’informem que el responsable de tractament de les seves dades personals és la ASSOCIACIÓ INSTITUT SOCIETAT GLOBAL, el qual tractarà les seves dades per gestionar la seva inscripció i prestar els serveis corresponents per part de la nostra Associació. La legitimitat del tractament es fonamenta en el seu consentiment per facilitar-nos voluntàriament les seves dades, així com la posterior relació contractual una vegada sigui soci. L’informem que les seves dades no seran cedides a tercers, excepte a aquells professionals o membres de la Associació que necessàriament hagin d’intervenir per les accions o serveis prestats per aquesta. En qualsevol cas, i en tot moment, podrà accedir a la rectificació o anul·lació de les dades facilitades mitjançant l’enviament de petició escrita dirigida a l’Institut Ostrom Catalunya a la direcció mail info@institutostrom.org.

L’informem que el responsable de tractament de les seves dades personals és la ASSOCIACIÓ INSTITUT SOCIETAT GLOBAL, el qual tractarà les seves dades per gestionar la seva inscripció i prestar els serveis corresponents per part de la nostra Associació. La legitimitat del tractament es fonamenta en el seu consentiment per facilitar-nos voluntàriament les seves dades, així com la posterior relació contractual una vegada sigui soci. L’informem que les seves dades no seran cedides a tercers, excepte a aquells professionals o membres de la Associació que necessàriament hagin d’intervenir per les accions o serveis prestats per aquesta. En qualsevol cas, i en tot moment, podrà accedir a la rectificació o anul·lació de les dades facilitades mitjançant l’enviament de petició escrita dirigida a l’Institut Ostrom Catalunya a la direcció mail info@institutostrom.org.