Articles

Media

Article

Author

Reconstruir Catalunya

«Reconstruir sempre és una tasca feixuga, però és una oportunitat d’or per esmenar errors anteriors»

Eric Herrera

Control de alquileres: una mala idea

Article de l’investigador de l’Institut Ostrom Roger Medina a la revista “Habitatge i Futur” de la Associació de Promotors de Catalunya (APCE) sobre els efectes de la regulació de lloguers.

Roger Medina

Regular el preu dels lloguers és una mala idea

«Les ciutats que han augmentat l’oferta i flexibilitzat la planificació urbanística, com Tòquio i Houston, ofereixen major accés al lloguer a menor preu»

Alexànder Golovín

Long live global supply chains

Successful industrial policy cuts out the less competitive firms through a process known as export discipline, enabling scarce capital and talent to reallocate from floundering companies to successful ones more quickly.

Martí Jiménez-Mausbach

Instituciones políticas, confianza y capital social

El diseño del marco institucional determina el número y el coste de las transacciones que se llevan a cabo en una economía, influyendo así en el crecimiento económico del país.

Martí Jiménez-Mausbach

Una indústria farmacèutica potent, no pública

«Portar un sol fàrmac al mercat són de mitjana 2.600 milions d’euros, aproximadament un quart de la nostra despesa anual en sanitat. Podem assumir els contribuents aquest cost i aquest risc?»

Martí Jiménez-Mausbach

Repensando nuestras instituciones: Elinor Ostrom y la teoría de la elección pública ante los retos globales

Frente a la apuesta por la racionalización administrativa, el trabajo de Ostrom demuestra que la interacción y la superposición de agentes en sistemas policéntricos multiplica las oportunidades para la adaptación y el aprendizaje en un mundo sujeto al cambio y a la incertidumbre.

Martí Jiménez

Ni nacionalitzacions ni rescats, innovació i competència!

Davant emergències com l’actual, la temptació autoritària de nacionalitzar i planificar centralitzadament l’economia serà més forta que mai.

Martí Jiménez

Sobre nacions, nacionalismes i l’estat-nació

L’Estat, escudant-se en la nació, és qui frustra la creació de noves comunitats perquè actuïn com a noves associacions polítiques.

Alexànder Golovín

Llarga vida al capitalisme

«La història ens ensenya que la sortida vindrà de la creativitat de desenes de milers de persones cooperant i competint»

Eric Herrera

Lessons from the outbreak: quantity or quality of government?

Well-designed government policies and trust in public institutions enhance both market dynamism and the salience of cooperative behaviours. At the same time, competitive markets and engaged civil societies both empower governments’ legitimacy and make them more accountable.

Martí Jiménez-Mausbach

Contaminar no pot sortir de franc

A més de l’economia extractiva, milions de decisions individuals han d’incorporar el cost climàtic

Jordi Oliver

El capitalisme pot donar resposta al canvi climàtic

Ningú no té la contaminació com a propòsit sinó que les emissions són una conseqüència indesitjada

Jordi Oliver

La regulació contractual no reduirà el preu dels lloguers

“Si facilitar l’accés a les persones de menys renda fos tan senzill com predeterminar per llei les clàusules dels contractes, ja fa temps que s’hauria solucionat el problema”

Pol Borrellas

Arriba l’Alliberament Fiscal… sense reformes a la vista

“El temps que perd una empresa catalana en la gestió d’impostos és de 152 hores enfront de les 50 que hi dedica una firma d’Estònia”

Martí Jiménez

Barcelona, la llar compartida i el turisme sostenible

L’economia digital permet rendibilitzar actius infrautilitzats (una habitació, un cotxe, un pàrquing) i oferir noves oportunitats d’elecció al consumidor, més ocupació i més sostenibilitat

Martí Jiménez

L’habitatge d’ús turístic: una oportunitat econòmica per als petits municipis

Estem davant d’un model turístic i econòmic que contribueix a evitar la despoblació de les zones rurals del nostre país, oferint oportunitats laborals aptes per a les noves generacions i evitant així que estiguin condemnades a traslladar-se a les ciutats més properes.

Pau Vila

​Més programa i menys retòrica, candidats

«L’independentisme ha de guanyar les tres eleccions que venen sense el paternalisme habitual que gasta, però sobretot ho ha de fer amb un programa modern per construir una societat més apoderada i més autònoma»

Eric Herrera

Innovació tecnològica, regulació analògica?

“Els factors subjacents a aquesta diferència, amb efectes geopolítics evidents, són múltiples. Un de destacat és la inversió en recerca i desenvolupament. Un altre factor competitiu és la fiscalitat”

Martí Jiménez

Airbnb i els lloguers: excuses, realitats i oportunitats

“Instrumentalitzar el fenomen del turisme compartit pot ser efectista en el terreny mediàtic”

Roger Medina

L’esquerra i el taxi

«I l’independentisme, tan reivindicatiu i orgullós de la modernitat, no té res a dir de tot això? Entenem o no que la independència de Catalunya hauria de començar per assimilar-nos més a Suècia que a Espanya?»

Eric Herrera

Canvi tecnològic, destrucció creativa i renda bàsica

«Les noves realitats tecnològiques com la digitalització, la robòtica o la intel·ligència artificial ens obliguen a replantejar estructures antiquades i a desmantellar regulacions obsoletes»

Martí Jiménez

Legalitzem el cànnabis!

«Cal revertir la situació d’inseguretat jurídica i sanitària que caracteritza el marc normatiu vigent. Reivindiquem un debat públic sense apriorismes i polítiques públiques adaptades a la realitat»

Albert Torelló

Arriba l’Alliberament Fiscal!

«Un any més tornem a reclamar un marc tributari que no penalitzi el treball, l’estalvi, la iniciativa privada i la generació de riquesa»

Roger Medina

L’1 de Maig a la Dinamarca del Sud

Tribuna oberta del nostre economista Roger Medina analitzant els problemes del mercat laboral (atur, dualitat i temporalitat) i reivindicant la flexiseguretat escandinava, la simplificació contractual i la motxilla austríaca.

Roger Medina

Sobre la pena permanent revisable i el populisme punitiu

«A més de no comptar amb un suport doctrinal ferm, la mesura suscita qüestions sobre la seva legalitat en atenció als drets humans i a la mateixa Constitució»

Xavier Quer

Catalunya, estat digital?

El debat sobre la creació d´una administració digital per a Catalunya és pertinent: disposem dels ingredients més importants per tirar-ho endavant.

Pau Vila

Es busca enginyera aeronàutica

Espanya destaca per la manca de polítiques públiques destinades a promoure la conciliació de la vida familiar i laboral.

Meritxell Camp

El deute per fer política

L’economista Ivan Aguilar assegura que Espanya és el país de la UE amb més facilitat per endeutar-se.

Ivan Aguilar

Un mercat laboral mal remunerat

L’economista Ivan Aguilar apunta que des de 2016 els treballadors perden poder adquisitiu i anima els sindicats a rebaixar el cost de l’acomiadament per augmentar el salari nominal

Ivan Aguilar

© Institut Ostrom Catalunya, 2021. Avís legal | Condicions d'ús | Política de privacitat