El laboratori és la secció acadèmica del think tank dedicada a l'anàlisi dels canvis socials, econòmics i tecnològics; l'avaluació de polítiques públiques i l'elaboració de propostes basades en l'evidència.

Reformes fiscals per superar la crisi

29/07/2021

El passat dimecres dia 21 de juliol, celebràvem el Dia de l’Alliberament Fiscal a Catalunya. Aquest any els contribuents catalans hem treballat de mitjana un total de 201 dies per complir amb les nostres obligacions tributàries. Els 24.000 euros anuals de salari mitjà −un cost salarial de 31.500 euros si considerem la contribució a la Seguretat Social a càrrec de l’empresari− es converteixen en 16.000 euros nets. En altres paraules: després d’aplicar els impostos sobre les rendes del treball al cost salarial, un individu a Catalunya amb el salari mitjà només disposa del 50% restant per al consum o l’estalvi personals. Catalunya és la comunitat autònoma amb major pressió fiscal de l’Estat. És la única comunitat, conjuntament amb el País Valencià, que ha augmentat la càrrega impositiva el darrer any 2020. Un contribuent solter i sense fills amb ingressos bruts anuals de 30.000€ paga 325€ més anualment en IRPF a Catalunya que […]

Los efectos económicos de la inmigración

21/07/2021

En los últimos años se está produciendo un incremento de la hostilidad hacia los flujos migratorios globales como consecuencia de un clima político generado por discursos que apuestan por reducirlos drásticamente. Gran parte de estos discursos se centran en los efectos que la inmigración tiene en las economías que son receptoras netas de los flujos migratorios, como los impactos en el mercado laboral en términos de salario y ocupación y sobre los recursos fiscales de los estados. Sin embargo, mayoría de los argumentos de este tipo no encuentran, generalmente, soporte empírico.

Competencia y distribución minorista de medicamentos

21/07/2021

La distribución minorista de medicamentos es uno de los sectores que cuenta con más restricciones de acceso y ejercicio. La regulación nacional y autonómica es una de las más restrictivas de los países de la OCDE, según datos de la propia institución sobre la regulación de distintos mercados. La mayoría de estas restricciones no están justificadas y no siguen los principios de buena regulación y el análisis de la regulación económica eficiente. Estas restricciones han sido analizadas en distintos informes de las autoridades de competencia, que incluyen propuestas de reforma para reducir las barreras de entrada en este mercado.

La llibertat civil dels animals no humans. Una aproximació liberal

18/07/2021

Per Eze Paez, investigador Beatriu de Pinós – Law & Philosophy Group, Universitat Pompeu Fabra   Se sol dir que Catalunya té una població de 7,5 milions d’habitants. És fals. En aquest còmput s’obvia als animals no humans. En termes estrictament quantitatius, és una omissió greu. Són la majoria d’individus que viuen en el territori i, com els éssers humans, estan també subjectes a la coerció de les nostres institucions públiques i altres normes socials. Una petita part d’aquests —uns 51,2 milions— viu en explotacions ramaderes. Tanmateix, la major part són animals salvatges i urbans, dels quals no en tenim cap estimació numèrica adient. Els animals són, doncs, la majoria d’habitants del país. Què els devem en termes de justícia? Quin és l’estatus jurídic i polític que els hauríem de reconèixer? La resposta tradicional ha estat que no tenim cap obligació de justícia vers els animals que no pertanyen a […]

Una Reforma Fiscal para España. Contribución al Libro blanco de la reforma tributaria de la Secretaría de Estado de Hacienda

14/07/2021

El presente informe encargado al Instituto Ostrom forma parte de la Aportación de la Comunidad de Madrid para la elaboración del Libro blanco de la reforma tributaria del Ministerio Hacienda. El incremento de la recaudación debe apoyarse en el incremento de las bases imponibles, fomentando el crecimiento económico y la creación de empleo y eliminando reducciones, deducciones y exenciones fiscales, más que en incrementar los tipos marginales sobre unos contribuyentes que soportan una carga tributaria comparable, o superior, a la de los países del entorno, principalmente en tributación empresarial. Recomendamos evitar reformas improvisadas o coyunturales con el fin de lograr un código tributario coherente y bien estructurado que facilite el cumplimiento y genere ingresos, minimizando distorsiones sobre el crecimiento, la creación de empleo y el desarrollo productivo. Es prioritario recuperar la sostenibilidad de las finanzas públicas y sólo será posible cuando se acometa la gran reforma pendiente: optimizar el gasto público […]

Ostrom’s Polycentrism: A Guiding Principle for Decentralised Responses to Anthropogenic Climate Change

05/07/2021

By Vedant Sinha Decentralised decision-making is a solution to the environmental challenge of anthropogenic climate change because it is a problem that originates at multiple scales and differing contexts (Ostrom, 2009). Decentralised decision-making processes enable the emergence of flexible responses that better fit the externality driving climate change at various levels. First, we will interpret the term decentralisation. Then, we will explain how the complex and multi-level causes and consequences of climate change call for heterogenous policy responses under decentralised decision-making. Here, we will elaborate on Ostrom’s (2009) idea of polycentrism, synonymous with decentralised solutions. Finally, we will respond to the objection of greenhouse gas (GHG) emissions leakage posed against the decentralised approach. Decentralisation refers to a process where decision-makers at various levels have autonomy in choosing policy instruments involving differing degrees of engagement by the state, private sector and local community groups. The environmental problem of “climate change is […]

La cultura de l’avaluació

30/06/2021

Una de les primeres mesures de la nova Conselleria d’Universitats i Recerca de la Generalitat ha estat la rebaixa lineal del 40% dels preus de les matrícules dels màsters universitaris, equiparant-los amb els graus d’experimentalitat C. Com hem desenvolupat en diverses publicacions, l’evidència empírica demostra que es tracta d’una mesura amb efectes distributius regressius i amb un altíssim cost d’oportunitat −la inversió té un cost pressupostari de 9.3 milions d’euros que es podrien destinar a projectes de R&D amb un efecte multiplicador considerable o a enfortir el període d’ensenyament infantil entre 0 i 3 anys. Per la seva banda, la Conselleria de Territori i Sostenibilitat prepara un projecte d’eurovinyeta, amb una tarifa plana anual per distància recorreguda en les vies d’alta prestació. Tanmateix, si l’objectiu de la mesura és mantenir aquestes infraestructures i reduir l’impacte mediambiental de la congestió de les autovies, sabem que és preferible −més eficient− un sistema de peatge tou limitat a […]

Webinar “Regular o Prohibir les Llars Compartides a Barcelona”

18/06/2021

Webinar del dia 16 de Juny de 2021, on parlem de l’impacte de regular o prohibir ls Llars Compartides a Barcelona. Creem un pont de diàleg entre els partits polítics i la societat civil organitzada.

L’ampliació aeroport – un país de NIMBYs

07/06/2021

En aquest vídeo repassem diversos projectes que tenen dificultats per tirar endavant a Catalunya fruit de la creixent actitud de “No a tot” d’un determinat sector de la política, com el museu Hermitage, l’ampliació de l’Aeroport o el desplegament de les energies renovables.

Webinar “Casa meva és casa vostra: La regulació de la Llar Compartida a Barcelona”

07/06/2021

Webinar sobre la regulació de la Llar Compartida a Barcelona, amb la participació de: – Marc Realp. Director de l’Autoritat Catalana per la Competència (ACCO) – Josep M. Aguirre. Professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona. – Pere Rusiñol. Periodista. – Conxa Vilaplana. Amfitriona i presidenta d’AmfiCat Modera Martí Jiménez, Vicepresident i Director de Recerca de l’Institut Ostrom.

Oportunitats d’una nova legislatura

31/05/2021

Des de l’Institut Ostrom emplacem al nou Govern de la Generalitat a marcar un nou rumb en la gestió de les institucions catalanes. Valorem positivament la incorporació d’algunes de les nostres recomanacions, notablement la professionalització de l’alta direcció pública, el reforç de l’acompanyament educatiu a través d’una xarxa d’atenció precoç a la infància; i l’aposta per la formació dual amb un contacte estret amb el teixit productiu. Destaquem també el compromís en desplegar la Llei de Facilitació de l’activitat econòmica, una normativa que dona continuïtat a la Finestreta Única Empresarial (FUE) i aplica el principi “Only Once” pel qual empreses i emprenedors només hauran d’aportar una única vegada les seves dades en tots els seus tràmits amb totes les administracions. Tanmateix, observem amb preocupació la inclusió de propostes com la moratòria als grans projectes d’energies renovables; el manteniment de la  rebaixa del  30%  dels  preus universitaris (regressiva i ineficient) i del control de rendes del lloguer (que reduirà […]

Intervenció a TV3 – Professionalització de la Direcció Pública

23/05/2021

Intervenció del nostre investigador Pau Vila al programa Els Matins de TV3 presentant el manifest “Per una direcció pública professional”.

Llar compartida, en perill a Barcelona

23/05/2021

En un context on més de la meitat de la població ha perdut ingressos per culpa de la Covid, l’Ajuntament de Barcelona planteja una actualització del PEUAT que prohibeix la llar compartida. Prohibició inexistent a cap ciutat europea.

El bloqueig a les renovables

23/05/2021

Catalunya ve d’una dècada perduda en matèria de transició energètica. Del 2009 al 2019 es va instal·lar un sol molí eòlic degut a l’extrema rigidesa del marc legal. Ara alguns partits volen instaurar una nova moratòria a les renovables! N’analitzem les conseqüències.

Per una direcció pública professional

30/04/2021

La pandèmia ha posat en evidència les grans mancances de la nostra arquitectura institucional, qüestionant la capacitat de les nostres administracions per respondre de manera ràpida i eficaç als problemes pels quals foren dissenyades. Les deficiències en la gestió de dades, la contractació de rastrejadors, les ajudes als autònoms i la logística de tests i vacunes en són només alguns exemples. Segons l’OCDE Espanya és, juntament amb Turquia i Xile, l’únic país on canvien entre el 95 i el 100% dels alts directius públics quan es produeix un canvi de govern. La Generalitat de Catalunya, malgrat tenir competències exclusives en matèria de regulació de directius públics, reprodueix les disfuncionalitats del sistema espanyol. Des de l’Institut Ostrom hem iniciat una campanya a favor de la professionalització de la direcció pública, amb el suport d’acadèmics i experts internacionals. És imperatiu iniciar un canvi gradual d’un model fins ara assentat en pautes de confiança i discrecionalitat política […]

Vacunas, un fiasco europeo – Entrevista de Juan Ramón Rallo a Martí Jiménez

21/04/2021

¿Qué retos limitan la producción de vacunas? ¿Liberar patentes es la solución óptima? ¿Qué alternativas existen? ¿Cómo se financia la I+D biofarmacéutica?

Renda Bàsica Universal?

21/04/2021

Què és la Renda Bàsica Universal (RBU) proposada per Esquerra i la CUP? Com es finançaria? Quin és el seu impacte pressupostari? A quins països s’ha aplicat? Hi ha mesures més urgents i viables?

El Tribunal #5 | amb Pol Borrellas

31/03/2021

El Tribunal #5. Mercat i habitatge. Lloguer, successions i gratacels a BCN. Amb Pol Borrellas

Ménage à trois: El precio del alquiler con Juan Ramón Rallo y Pol Borrellas

31/03/2021

Charlamos sobre la subida del precio de los alquileres que se ha producido en los últimos años y las propuestas que se están poniendo encima de la mesa desde los diferentes partidos, así como organizaciones de la sociedad civil y expertos.

La llar compartida, en perill a Barcelona

30/03/2021

A causa de la Covid-19, l’arribada a Catalunya de turistes ha disminuït un 90%. Dels 450 hotels que hi havia abans de la pandèmia a Barcelona, únicament en segueixen oberts 132. En un context com l’actual, on la meitat de la població ha perdut ingressos per culpa de la pandèmia, l’Ajuntament de Barcelona ha plantejat una actualització del Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístics (PEUAT) que prohibeix la llar compartida, castigant aquells amfitrions que comparteixen les seves llars per complementar la seva renda o pensió. Aquest mes publiquem un exhaustiu informe analitzant el marc regulador de la llar compartida a Barcelona i realitzant una aproximació sistemàtica a l’estat de la situació normativa a sis capitals europees: Copenhaguen, Londres, Lisboa, Amsterdam, París i Berlín. L’informe planteja els beneficis per al ciutadà i per a l’administració d’un marc regulador intel·ligent i procompetitiu i ofereix recomanacions de reforma per a la nova normativa municipal que regularà aquesta activitat […]

La llar compartida a Barcelona i a Europa

12/03/2021

Entre els canvis principals del sector turístic els darrers anys destaca l’aparició de dos fenòmens clau facilitada per la consolidació de les noves formes de comunicació digital en la societat de la informació: l’aparició de nous intermediaris del sector turístic i el desenvolupament de serveis en el marc de l’anomenada economia col·laborativa, economia de plataformes o economia peer-to-peer (P2P). En aquest context, pren força el fenomen de la “llar compartida”, activitat econòmica no professional consistent en compartir l’habitatge principal i residència efectiva de la persona titular amb terceres persones a canvi d’una contraprestació econòmica i per a una estada de temporada. El present informe presenta el marc regulador de la llar compartida a Barcelona i realitza una aproximació sistemàtica a l’estat de la situació normativa a sis capitals europees: Copenhaguen, Londres, Lisboa, Amsterdam, París i Berlín. Recull variables com l’autoritat competent, la recaptació de la taxa turística, el règim necessari […]

Presentación: La regulación del suelo en España y su impacto en la competitividad empresarial

11/03/2021

Presentación del informe “La regulación del suelo y su impacto en la competitividad empresarial. Una propuesta de reforma” en el marco de la jornada Smart Regulation 2021 celebrada en la CEOE el pasado 4 de febrero de 2021. El trabajo se puede leer de forma íntegra aquí.     No es visualitza correctament? Fes clic aquí per descarregar l’informe (PDF).

La regulación del suelo y su impacto en la competitividad empresarial – Roger Medina

11/03/2021

Roger Medina presenta el informe del Institut Ostrom sobre la regulación del suelo y su impacto en la competitividad empresarial en la II Jornada de Regulación Inteligente organizada en la sede de la CEOE.

Se’ns acaba el temps

02/03/2021

Aquest mes s’inicia el procés de constitució de la XIII legislatura al Parlament de Catalunya. L’excés de crispació i polarització política que ha caracteritzat el parlamentarisme català els darrers temps suposa un llast per a la resolució dels conflictes presents i futurs, especialment en temps que demanen reformes i confiança institucional per construir una visió optimista i resilient a llarg termini. En aquest context, emplacem al nou Govern de la Generalitat a marcar un nou rumb en la gestió de les institucions catalanes. Aquesta legislatura caldrà prioritzar la resposta a la crisi per pal·liar les conseqüències de la caiguda de l’activitat econòmica i evitar que es produeixin danys estructurals en l’economia a llarg termini. Els pressupostos s’hauran d’emmarcar en una estratègia fiscal flexible a curt termini capaç d’adaptar-se al context actual d’incertesa. Al mateix temps, però, han de marcar un camí que garanteixi la sostenibilitat de les finances públiques. El […]

Som llars compartides

02/03/2021

Vídeo de la campanya #SomLlarsCompartides​

Intervenció d’Alexànder Golovín a TV3 – Precarietat juvenil

02/03/2021

Intervenció del nostre Director de Programes al programa Tot Es Mou de TV3 (26/02/2021)

Local & Decentralised Economies: The Start of a New Environmentalism

23/02/2021

Our Head of Research Martí Jiménez Mausbach joins the Green Market Podcast by the British Conservation Alliance, Reason and the Austrian Economics Center to discuss Ostrom’s lessons for climate action:

Avaluació dels programes electorals – Eleccions 14F

07/02/2021

Amb l’objectiu d’informar millor el vot ciutadà, des de l’Institut Ostrom valorem el grau de suport dels programes electorals dels partits que concorren a les eleccions al Parlament de Catalunya del proper 14 de febrer a les reformes proposades pel nostre Institut. La valoració només es basa en els programes polítics publicats de cada partit. No té en compte ni declaracions a premsa, ni trajectòries, ni credibilitat dels programes. Fes clic a la imatge per obrir-la en una finestra nova.  

Informe sobre regulación inteligente 2021 – Colaboración con IEE

04/02/2021

El suelo es un factor productivo fundamental en la economía y constituye un activo financiero muy importante para hogares, empresas y Administraciones públicas. Por otro lado, el suelo es un factor de producción insustituible en la producción de vivienda, un bien que, además de revestir una dimensión social notable, tiene una importancia fundamental en la economía al constituir un componente esencial de la riqueza de los hogares e incidir en sus decisiones de consumo y ahorro, e incluso laborales. En el presente informe se introduce el contexto jurídico y la legislación que regula el mercado del suelo, así como la distribución competencial entre administraciones. A continuación, se desarrolla la importancia de este mercado para la competitividad de nuestra economía y se resumen las principales barreras regulatorias existentes. Se esbozan algunas reflexiones sobre la utilidad de un enfoque policéntrico al urbanismo, basado en las teorías desarrolladas por la Premio Nobel de […]

La competència en l’era digital. Informe de conclusions

01/02/2021

La revolució tecnològica ha contribuït decisivament a reconfigurar l’estructura econòmica de molts mercats, modificant els patrons i hàbits de consum i, per descomptat, els models de negoci. És important que les autoritats públiques siguin conscients d’aquesta nova realitat i busquin mecanismes innovadors per tal de no dificultar la difusió i implantació de les noves tecnologies digitals, alhora que en minimitzen els possibles impactes negatius. El cicle La competència en l’era digital, organitzat per l’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) amb la col·laboració de la Fundació La Caixa i l’Institut Ostrom, cerca analitzar com les noves tecnologies han transformat els mercats i realitzar una prospecció dels canvis necessaris tant de manera teòrica com pràctica de la disciplina de competència. El present informe de conclusions resumeix els punts més rellevants tractats en aquest cicle. No es visualitza correctament? Fes clic aquí per descarregar l’informe (PDF).