14/09/2021

La intervenció pública en capital risc: anàlisi i recomanacions per a Catalunya

Per Institut Ostrom

Per Jaume Argerich

El sector públic inverteix en capital risc, de manera directa o indirecta a través de fons. A Catalunya la proporció de diner públic en aquest mercat és molt alta, del 40% del total. L’informe revisa el funcionament dels principals programes de capital risc públic i els compara amb Yozma, el programa d’èxit israelià dels anys 1990. Es conclou que els programes d’ICO i ICF no han replicat l’anàlisi ni les mesures en els quals es basa el programa israelià. Finalment, es proposen una sèrie d’accions per a millorar l’impacte dels programes en marxa.

Informe - La intervenció pública en capital risc