31/05/2021

Oportunitats d’una nova legislatura

Per Institut Ostrom

Des de l’Institut Ostrom emplacem al nou Govern de la Generalitat a marcar un nou rumb en la gestió de les institucions catalanes.

Valorem positivament la incorporació d’algunes de les nostres recomanacions, notablement la professionalització de l’alta direcció pública, el reforç de l’acompanyament educatiu a través d’una xarxa d’atenció precoç a la infància; i l’aposta per la formació dual amb un contacte estret amb el teixit productiu.

Destaquem també el compromís en desplegar la Llei de Facilitació de l’activitat econòmica, una normativa que dona continuïtat a la Finestreta Única Empresarial (FUE) i aplica el principi “Only Once” pel qual empreses i emprenedors només hauran d’aportar una única vegada les seves dades en tots els seus tràmits amb totes les administracions.

Tanmateix, observem amb preocupació la inclusió de propostes com la moratòria als grans projectes d’energies renovables; el manteniment de la  rebaixa del  30%  dels  preus universitaris (regressiva i ineficient) i del control de rendes del lloguer (que reduirà la oferta i la mobilitat social); la consolidació de l’Institut Català de Finances (ICF) com a banca pública; o els anuncis de noves figures tributàries sobre els canals de venda online (que es traslladaran a pimes i consumidors).

Aprofitem per recordar que el mercat de treball presenta nivells d’atur i temporalitat inacceptables i que la baixa productivitat és una assignatura pendent des de fa gairebé tres dècades, associada a una baixa inversió en I+D i una hipertròfia regulatòria que limita la competència i el creixement empresarial. Al mateix temps, és urgent reforçar la incidència redistributiva de la despesa pública, amb especial èmfasi en les polítiques d’infància, família, rendes i activació laboral.

Des de l’Institut Ostrom, ens posem a disposició del govern per avançar cap a un disseny de polítiques públiques basat en l’evidència i les millors pràctiques internacionals.