30/04/2021

Per una direcció pública professional

Per Institut Ostrom

La pandèmia ha posat en evidència les grans mancances de la nostra arquitectura institucional, qüestionant la capacitat de les nostres administracions per respondre de manera ràpida i eficaç als problemes pels quals foren dissenyades. Les deficiències en la gestió de dades, la contractació de rastrejadors, les ajudes als autònoms i la logística de tests i vacunes en són només alguns exemples.

Segons l’OCDE Espanya és, juntament amb Turquia i Xile, l’únic país on canvien entre el 95 i el 100% dels alts directius públics quan es produeix un canvi de govern. La Generalitat de Catalunya, malgrat tenir competències exclusives en matèria de regulació de directius públics, reprodueix les disfuncionalitats del sistema espanyol.

Des de l’Institut Ostrom hem iniciat una campanya a favor de la professionalització de la direcció pública, amb el suport d’acadèmics i experts internacionals. És imperatiu iniciar un canvi gradual d’un model fins ara assentat en pautes de confiança i discrecionalitat política cap a un model en el qual s’incorporin els principis de transparència, publicitat, competència, concurrència i aptitud.

En el propers anys l’administració pública catalana té una oportunitat única en la renovació i rejoveniment de les seves plantilles, captant talent qualificat d’arreu del món. Hem de permetre una major mobilitat a l’Administració i reclutar directius que facin de tallafoc entre els polítics i els funcionaris. Un càrrec que haurien de desenvolupar professionals de prestigi que també exercirien de directius a l’empresa privada. Necessitem externalitzar el tràmit i internalitzar la intel·ligència.

Demanem als grups parlamentaris catalans que adoptin formalment el compromís de reprendre la tramitació del Projecte de llei d’ordenació del Sistema de Direcció Pública Professional de l’Administració de  la Generalitat de Catalunya, aturat des de fa més de quatre anys. Establim com a objectiu que el Govern aprovi l’Estatut de la Direcció Pública Professional el proper any 2021