30/11/2020

Innovació regulatòria en temps de pandèmia

Per Institut Ostrom

La pandèmia de la COVID-19 ha posat en evidència la necessitat de garantir que el sistema regulador respongui eficaçment per proveir productes i serveis sanitaris. En aquestes circumstàncies excepcionals, hem de considerar com podem simplificar i accelerar procediments a través de la innovació regulatòria.

És per això que des de l’Institut Ostrom, en col·laboració amb la Fundación Para el Avance de la Libertad i el suport de l’Atlas Network, aquest mes publiquem un informe amb propostes regulatòries en el sector biofarmacèutic, la dispensació de medicaments, els col·legis professionals i l’homologació de sanitaris estrangers.

Algunes de les recomanacions inclouen explorar la implementació de procediments regulatoris flexibles, com els esquemes d’autorització condicional i avançar en la concessió d’acords de doble reconeixement entre l’Agència Europea de Medicaments (EMA) i la Food and Drug Administration (FDA) nord-americana per tal d’accelerar l’aprovació i disponibilitat de nous tractaments.

Per altra banda, l’informe analitza les barreres d’entrada en el sector de les farmàcies i proposa relaxar les distàncies mínimes entre oficines de farmàcia, flexibilitzar els mòduls que marquen la xifra màxima d’oficines de farmàcia per habitant, permetre l’accés a la propietat també als ciutadans que no siguin titulats en farmàcia i liberalitzar els horaris. De manera destacada, proposem la regulació de la dispensació online de medicaments amb recepta, fenomen establert a països com Alemanya, Països Baixos, Regne Unit, Dinamarca, Noruega o Finlàndia.

Finalment, proposem una reforma generalitzada dels Estatuts dels col·legis professionals per limitar la seva capacitat per crear barreres d’accés i d’exercici i permetre l’homologació de títols universitaris del personal sanitari extracomunitari. Tenim, en definitiva, una oportunitat per afrontar la pandèmia i millorar el benestar general a través de la competència, la innovació i la creativitat humana.

Aquest mes també hem estat entrevistats a premsa en relació al contracte de la Generalitat amb Ferrovial pel rastreig del coronavirus; hem presentant el nostre informe sobre la regulació del lloguer a l’Institut Juan de Mariana i hem participat al Liberty Forum 2020, la cimera anual organitzada per l’Atlas Network, amb think tanks de més d’un centenar de països