27/09/2020

Roger Medina al Més 324 – Pensions, fusions bancàries i Llei d’Estabilitat Pressupostària

Per Institut Ostrom

Intervenció del nostre investigador titular Roger Medina al Més 324 (16/09/2020)