29/06/2020

Una nova narrativa de la llibertat

Per Institut Ostrom

L’auge del populisme i els anomenats lideratges forts, que capitalitzen la inseguretat davant el canvi; el retorn del proteccionisme i la defensa de la reclusió i l’exclusió davant les societats obertes i la integració econòmica; el canvi tecnològic i el seu impacte en l’educació, el mercat de treball o fins i tot la privacitat; el canvi climàtic i la necessitat d’explorar noves fonts d’energia… El nostre debat públic no ha estat capaç de metabolitzar aquests reptes i afrontar-los de manera decidida, impulsant reformes que ens situïn en millors condicions pel futur.

Tampoc són temps favorables a les polítiques basades en l’evidència, especialment si parlem de reformes que transcendeixin la brevetat dels cicles electorals i exigeixen mirades a llarg termini. La incertesa estimula la receptivitat a les respostes simples que proporcionen una falsa seguretat. A més, els nous usos comunicatius i mediàtics laminen el poder de persuasió del coneixement i el seu arrelament en la consciència social.

Avui, en un context de retorn al món de les fronteres dures, la privació de drets civils i polítics, i l’agressió a les minories, calia actualitzar la narrativa de la llibertat i situar-la al centre de l’arena pública. Els deu capítols de La Resposta Liberal intenten oferir al lector una defensa posada al dia de la racionalització de l’autoritat, els drets civils i la separació de poders; de l’economia de mercat, la mobilitat social i la meritocràcia.

El liberalisme, és en paraules, d’Albert O. Hirschman «el dret a un futur no projectat». Esperem, per tant, que aquest llibre no representi la fundació d’una resposta liberal definitiva, sinó l’inici d’un procés d’indagació personal i exploració intel·lectual del liberalisme. Perquè és només en un marc de reflexió, llibertat i pluralisme on emergiran els poders creatius d’una civilització rica.