30/05/2020

Davant la COVID-19 necessitem emprenedors de la reforma

Per Institut Ostrom

La crisi de la COVID-19 ha fet trontollar les nostres societats i formes de vida, a més de desencadenar una desacceleració econòmica sense precedents, agreujada, com vam esmentar en el nostre darrer informe Respostes contra la pandèmia. 20 propostes de política econòmica contra la COVID-19, per una situació fiscal poc òptima davant d’un escenari macroeconòmic advers.

Aquest mes, hem volgut traslladar al debat públic com les mesures preses per pal·liar els efectes de la crisi sanitària han tingut, també, un efecte col·lateral massiu: la suspensió, directa o indirecta, del l’exercici de determinats drets fonamentals. Des de la declaració de l’Estat d’Alarma, el Govern ha aprovat tot un seguit de Reial Decrets, Decrets-llei i Ordres i Instruccions Ministerials, que han impactat els anomenats Drets Públics (el dret de manifestació i associació) i els Personals (el dret a la lliure circulació, i la llibertat de culte).

Per altra banda, tot just aquesta setmana hem constatat com, encara avui, dirigents polítics i sindicats aprofiten l’actual crisi per parlar, sense cap mena de rubor, de plans quinquennals, planificació industrial i nacionalització d’empreses “estratègiques”, sempre, evidentment, a costa del conjunt de contribuents i consumidors. Des de l’Institut Ostrom seguim treballant per posicionar al centre del debat públic la importància de la llibertat econòmica, de la informació dispersa, de les comunitats locals i de les solucions policèntriques i descentralitzades.

La pandèmia ha posat en evidència les grans mancances de la nostra arquitectura institucional. El virus qüestiona la capacitat de les nostres institucions de respondre de manera ràpida i eficaç als problemes per als quals foren dissenyades. En aquest context, esdevé imprescindible la tasca dels emprenedors de la reforma, dels think tanks i pols de pensament independents capaços de (1) desenvolupar i articular idees, (2) influir en l’opinió pública, (3) pressionar les altes esferes polítiques i (4) concretar les idees generals amb estratègies clares per a la reforma. Reformes que avancin cap a una societat amb majors cotes de llibertat, oportunitat i prosperitat i no cap a un major dirigisme, proteccionisme o autoritarisme. Necessitem una Resposta Liberal!